Maskinen

Maskinen som används, Truxor 4700B, är en svensktillverkad redskapsbärare av amfibietyp. Dess låga vikt gör den idealisk till arbeten i och runt gränslandet mellan land och vatten. Den låga vikten gör den även oslagbar på marker där lågt marktryck och minimal underlagspåverkan är av stor betydelse, bland annat golfbanor och naturskyddade områden.

Kontakt

Telefon: 0706-97 13 26
E-post: jscvmv@gmail.com

Hem  |  Om mig  |  Beställning och priser  |  Maskinen  |  Galleri  |  Kontakt