Välkommen till JS Våtmarksvård
Vasshuggarn i Skälmershult

JS Våtmarksvård är ett enmansföretag som drivs av mig, Jon Svensson. Jag utför klippning av vass både på land och i vatten och kan, om så önskas, även ombesörja bortforsling av vassen.

I framtiden kommer jag utöver vassklippning att kunna erbjuda muddring, fräsning i mjukare material samt sjö- och vattendragsnära dikning. Vid behov och tillräckligt stor efterfrågan kan jag även utföra oljesanering på vattenytor.

Företaget är en nystart efter en idé från en god vän tillika båtägare. Idén går ut på att till ett konkurrenskraftigt pris och stort miljötänkande kunna erbjuda miljövård i vattendrag och vattensamlingar.

Företaget, med sitt säte i Skälmershult i nordvästra hörnet av Blekinge, är tänkt att verka i södra delarna av Götaland.

Kontakt

Telefon: 0706-97 13 26
E-post: jscvmv@gmail.com

Innehar F-skattsedel

Hem  |  Om mig  |  Beställning och priser  |  Maskinen  |  Galleri  |  Kontakt